Donatii

Susţine natura!

Strângerea de fonduri este o activitate constantă, donaţiile şi sponsorizările reprezintă trecerea de la proiect la fapte.

Sprijinirea Asociatiţiei Geo Natura şi a proiectelor desfaşurate, înseamnă stabilirea unui parteneriat pe termen lung şi o dovadă a grijii pentru natură şi generaţiile viitoare.

Direcţionează  2% din impozitul pe venit.

Descarcă formularul 230 completat cu datele noastre sau poţi completa formularul cu următoarele date de identificare ale Asociaţiei Geo Natura:

Entitate nonprofit:  Asociația GEO Natura

Cod de Identificare Fiscală: 26149538

Cont IBAN: RO11RNCB0803112886170001

Donează către Geo Natura prin virament bancar în contul RO11RNCB0803112886170001, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Alba Gemina.

Legea sponsorizării

Sponsorizarea este reglementată prin Legea nr. 32/1994, modificată și completată prin Legea nr. 394/2006.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ urmatoarele condiții:

1. este în limita a 3% din cifra de afaceri;

2. nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale și organizațiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru banii sau bunurile primite prin sponsorizare.

Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.

Descarcă în format .PDF Legea nr. 32/1994, dim 53kb.

Echipa Geo Natura, voluntarii si intreaga natură îţi mulţumesc pentru incredere şi sprijinul acordat.