Ingineria mediului – o şansă pentru viitor

Realitatea zilelor noastre arată că secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi a celor mai complexe şi nebănuite efecte asupra mediului şi a vieţii. Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii, dar ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materii prime şi energie a crescut foarte mult, iar exploatarea intensă şi utilizarea resurselor au determinat un dezechilibru ecologic.

Perfecţionarea şi modernizarea proceselor tehnologice au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar în mai mică măsură a celor energetice, deşi s-au utilizat cele mai noi rezultate ale cercetării ştiinţifice. Tot mai frecvent, o parte din materiile prime, auxiliare, intermediare sau finite se regăsesc în aer, apă şi în sol ca poluanţi, având un efect direct sau indirect asupra omului.

Poluarea şi diminuarea drastică a resurselor de materii prime şi energie, mai ales a resurselor de materii regenerabile, în cantităţi ce depăşesc posibilităţile de refacere a acestora pe cale naturală, produc puternice dezechilibre ecosistemului la nivel planetar.

În acest context, în cadrul Universitătii “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, în colaborare cu Facultatea de Hidrotehnică au dezvoltat două specializări în domeniul ingineriei mediului: Ingineria şi protecţia mediului în industrie, respectiv Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice. Aceste specializări se bucură de o foarte bună apreciere în rândul studenţilor, dar mai ales în cadrul mediului economic. În ultimii ani, absolvenţii acestor două specializări, pe baza pregătirii de înalt nivel dobândite în cadrul universitătii, sunt tot mai mult solicitaţi pe piaţa forţei de muncă.

În cadrul Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului absolvenţii primului ciclu de pregătire (ciclul de licenţă) pot continua pregătirea în cadrul studiilor master, la specializarea Ingineria şi managementul mediului în industrie.

Specializarea de ingineria mediului asigură pregătirea în cadrul disciplinelor fundamentale: biologie, microbiologie, fizică, chimie, matematică, ecologie, toxicologie, informatică, a disciplinelor de domeniu: fundamente de inginerie mecanică şi electrică, automatizări, măsurări, fenomene de transfer termic şi de masă, fundamente de ingineria mediului, topografie şi geodezie, climatologie şi hidrologie, a disciplinelor complementare: management, marketing, comunicare, limbi străine şi a displinelor de specialitate: biotehnologii în protecţia mediului, controlul calitătii aerului, apei şi solului, monitorizarea poluanţilor, potabilizarea apei, epurarea apelor reziduale, managementul mediului în industrie, controlul calităţii factorilor de mediu, legislaţie etc.

Toate acestea permit analiza tehnologiilor industriale actuale şi a poluanţilor specifici, elaborarea „tehnologilor curate”, respectiv a tehnologiilor cu un impact redus asupra mediului. Pregătirea de specialitate permite analiza proceselor şi operaţiilor de epurare a apelor şi gazelor reziduale, colectarea, transportul, depozitarea şi/sau procesarea deşeurilor în vederea reducerii poluării.

În cadrul pregătirii inginerilor de mediu  se acordă o deosebită importanţă şi măsurilor de protecţie a sănătăţii angajaţilor din mediul industrial, asigurării condiţiilor optime de muncă şi reducerea riscurilor de expunere a angajaţilor.

Surselor regenerabile de energie: energia solară (termică şi fotovoltaică), energia eoliană, bioenergia (biogazul, biodieselul, bioetanolul, biomasa), apa geotermală, pilele de combustie, cogenerarea etc. constituie un domeniu de viitor, indispensabil dezvoltării durabile.

Formarea specialiştilor în domeniul ingineriei mediului crează speranţa că la acest început de mileniu, deşi au şi vor avea loc schimbări majore din multe puncte de vedere, se va reuşi oprirea degradării mediului înconjurăror şi remedierea treptată a acestuia.

SiglaUPT

Prof. dr. Ing. Negrea Petru

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Adaugă un comentariu

Poți folosi următoarele etichete XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>